Nốt Lặng

Báo cáo tài chính chương trình Giai Điệu Sẻ Chia lần thứ 14

THU

TỔNG SỐ TIỀN NHẬN TỪ MTQ
A. Phần hiện kim
1 Thầy Patrick, Thầy Sam           4,201,000
2 Huỳnh Anh Kiệt           2,000,000
3 Nguyễn Thị Xuân Sương (VIB)               500,000
4 Hồ Thị Phương Thảo (VIB)               300,000
5 Vũ Thị Phương Thanh               500,000
6 Võ Thanh Phong               500,000
7 Dương Phương Anh           1,000,000
8 MTQ dấu tên           1,000,000
9 Châu Phạm               350,000
10 Lê Thị Ngọc Lan               300,000
11 Ricks Nguyễn               500,000
12 Nguyễn Vĩnh Duy               200,000
13 MTQ dấu tên           1,000,000
14 Lê Phương Thảo               500,000
15 Lê Hoàng Luân               500,000
16 Tuấn Đoàn           1,000,000
17 Tuấn Đoàn         15,050,000
18 Duyên Đỗ           5,000,000
19 Lê Thanh Lâm - Lê Thị Cẩm Hà               400,000
20 Tống Thị Thu Sinh               300,000
21 Chu Mai Linh               500,000
22 Lê Tuấn Bách           1,000,000
23 Nguyễn Thị Tạ               500,000
24 Nguyễn Thị Bích Tuyền               300,000
25 Phạm Anh Tuấn           1,000,000
26 Trương Thị Bảo Phương               500,000
27 Trần Công Thắng               500,000
28 Võ Quế Phương               500,000
29 Nguyễn Thị Khánh Chi               500,000
30 Nguyễn Thị Mỹ Thuận               200,000
31 Lê Thị Lan Chi               500,000
32 Hà Huy Khánh               500,000
33 Phạm Thị Lánh               500,000
34 Âu Duy Tâm               300,000
35 MTQ UKH nhận           2,000,000
36 Chị Hà K20 Đ1               200,000
37 Tống Nhân Tôn ủng hộ               500,000
38 Đào Hương Quỳnh               200,000
39 Tiền đăng ký + ủng hộ chuyển khoản DAB của Khánh         26,540,000
40 MTQ hỗ trợ tiền xe cho HTV           1,500,000
41 Chị Trâm Trương ủng hộ bé Trúc           6,000,000
  TỔNG THU TỪ HIỆN KIM         79,341,000

CHI

TỔNG HỢP CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG VỀ GIAI ĐiỆU SẺ CHIA 14

A. Chi phí được tài trợ từ MTQ

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

 ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

CHỨNG TỪ

1

Chi phí xe cho HTV

 

 

1,300,000

Do MTQ hỗ trợ

Phiếu chi

2

Bánh kẹo cho học sinh

 

 

7,200,000

Công ty bánh kẹo Phạm Nguyên tài trợ

 

TOTAL

8,500,000

 

 

B. Chi phí hạch toán từ tiền của chương trình GĐSC 14

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

 ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

CHỨNG TỪ

1

Dụng cụ học tập

853

                15,500

13,221,500

Quà tặng cho 853 học sinh

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

2

Cặp sách

166

                85,000

14,110,000

Quà tặng cho 166 học sinh giỏi

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

3

Tập

6,760

                  3,000

20,280,000

Quà tặng cho 853 học sinh

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

4

Giấy gói quà

510

                     900

459,000

Văn phòng phẩm - Gói 853 phần quà

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

5

Băng keo

2

                15,000

30,000

Văn phòng phẩm - Gói 853 phần quà

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

6

Tài trợ công trình cho nhà trường

1

         15,100,000

15,100,000

Chi phí vật liệu + nhân công

Hóa đơn bán lẻ + BB nghiệm thu

7

Tiền sơn + xăng + cọ

1

           1,350,000

1,350,000

Sơn cửa sổ, cửa đi cho các phòng học

Hóa đơn bán lẻ

8

Công cụ, dụng cụ cho Đội sơn cửa

1

              139,000

139,000

Sơn cửa sổ, cửa đi cho các phòng học

Hóa đơn bán lẻ

9

Đồ chơi cho các gian hàng

1

              500,000

500,000

Dụng cụ cho Ban trò chơi

Hóa đơn bán lẻ

10

Thuê đồ cho đội văn nghệ

1

              800,000

800,000

Chi phí phục trang

Hóa đơn bán lẻ

11

In ấn photo tờ kế hoạch

80

                     438

35,040

Chi phí truyền thông

Hóa đơn bán lẻ

12

Banroll và bảng hiệu

3

                54,000

162,000

Chi phí truyền thông

Hóa đơn bán lẻ

13

Pin đại để loa tay

12

                  5,000

60,000

Chi phí truyền thông

Hóa đơn bán lẻ

14

Mua sim 3G để truyền hình trực tiếp

1

                40,000

40,000

Chi phí truyền thông

Hóa đơn bán lẻ

15

Xe ba gác chở đồ từ Q1 lên Q11

1

              350,000

350,000

Chi phí vận chuyển

Hóa đơn bán lẻ

16

Xe ba gác chở đồ từ Q1 về Bình Thạnh

1

              200,000

200,000

Chi phí vận chuyển

Hóa đơn bán lẻ

17

Hỗ trợ em Trúc 12 tháng liền

1

                  6,000,000

6,000,000

 

 

TOTAL

 

72,836,540

 

 

C. Chi phí do Quỹ hoạt động của Nốt Lặng hỗ trợ

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

 ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

CHỨNG TỪ

1

Phần thiếu hụt quỹ GĐSC 14

 

 

-6,215,540

Nốt Lặng hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

-6,215,540

 

 

D. Chi phí do Thiện nguyện viên tự chi trả

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

 ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

CHỨNG TỪ

1

Bánh mì

100

                13,000

1,300,000

Ăn sáng cho thiện nguyện viên

Hóa đơn bán lẻ

2

Cơm trưa

100

                25,000

2,500,000

Ăn trưa cho thiện nguyện viên

Hóa đơn bán lẻ

3

Mì gói + nước uống

1

              818,000

818,000

Nước uống cho thiện nguyện viên

Hóa đơn bán lẻ

4

Nước uống

1

                50,000

50,000

Nước uống cho thiện nguyện viên

Hóa đơn bán lẻ

5

Thuê 02 xe ô tô

2

           3,100,000

6,200,000

Chi phí di chuyển từ TPHCM - Tiền Giang

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

6

Bồi dưỡng tài xế

1

              200,000

200,000

Chi phí di chuyển từ TPHCM - Tiền Giang

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

7

Phí cao tốc xe 2

2

                88,000

176,000

Chi phí di chuyển từ TPHCM - Tiền Giang

Hóa đơn bán lẻ + Phiếu chi

8

Phí cao tốc xe 1

2

                88,000

176,000

Chi phí di chuyển từ TPHCM - Tiền Giang

Hóa đơn bán lẻ

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

11,420,000

 

 

             

 

TỔNG CHI PHÍ

 

 

86,541,000

 

 

 

TỔNG KẾT

TỔNG KẾT THU - CHI      
1 TỔNG THU 86,541,000      
2 TỔNG CHI 86,541,000      
3 TỒN QUỸ
(Quỹ Nốt Lặng hỗ trợ 6.215.540 đồng thiếu hụt Quỹ GĐSC 14)
0      
           
  Hội trưởng                 Trưởng BTC  Thủ quỹ    Người thực hiện
           
  Võ Hoàng Vân          Hà Huy Khánh Phạm Thị Minh Nguyệt   Vũ Thị Huyền