Nốt Lặng

Các đóng góp hiện kim & hiện vật xin vui lòng gửi về:

Ngân hàngTài khoản
Đông Á CN - Q.4 HCM 0106 116 210
Vietcombank - HCM 007 100 211 2905
ACB - HCM 96 3687 69
BIDV - CN Bắc Sài Gòn 3131 0000 336 015
  • Chủ tài khoản: Phạm Thị Minh Nguyệt (Thủ quỹ hội từ thiện Nốt Lặng)
  • Nội dung chuyển khoản:
    • Tên mạnh thường quân
    • SĐT liên lạc
    • Tên chương trình hoặc tên các bé
  • SĐT: 0906.614.326