Nốt Lặng

Cách check và send email Nốt Lặng

I. Cách 1: dùng webmail

Truy cập vào: http://mail.notlang.org/ hoặc https://mail.notlang.org/


II. Cách 2: dùng GMail

Login vào GMail cá nhân, chọn Settings: 

Trong tab Accounts, click "Add a POP3 mail account you own":

 

Làm theo các bước sau:


III. Cách 3: dùng Outlook

LƯU Ý: chỉ áp dụng với email cá nhân. Ví dụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Liên hệ admin nếu muốn sử dụng Outlook để check email chung. Ví dụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.