Nốt Lặng

 

Tuyển thành viên Ban nhân sự

 

Trưởng ban nhân sự

Số lượng: 01 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Mô tả nhiệm vụ:
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • Lập kế hoạch giám sát công việc của các thành viên
 • Chăm sóc, động viên thành viên về mặt tinh thần
 • Đề xuất khen thưởng
 • Quản lý danh sác hội viên
 • Tổ chức các lớp đào tạo dành riêng cho thành viên, đề xuất thành viên tham gia các lớp kỹ năng phát triển bản thân dành cho thành viên của hội
 • Tham vấn, đề bạt thành viên hội
 • Tổ chức các event dành riêng cho thành viên và thiện nguyện viên của hội
Yêu cầu riêng:
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực nhân sự
 • Có kỹ năng lãnh đạo
 •  Kỹ năng lập kế hoạch tốt
 •  Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
Phẩm chất cá nhân:
 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Minh bạch
 • Nhiệt tình
 

Phó ban nhân sự

Số lượng: 01 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Mô tả nhiệm vụ:
 • Hỗ trợ trưởng ban trong công tác quản lý
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
 • Chăm sóc, động viên thành viên về mặt tinh thần
 • Đề xuất khen thưởng.
 • Quản lý danh sác hội viên
 • Tổ chức các lớp đào tạo dành riêng cho thành viên, đề xuất thành viên tham gia các lớp kỹ năng phát triển bản thân dành cho thành viên của hội
 • Tham vấn, đề bạt thành viên hội
 • Tổ chức các event dành riêng cho thành viên và thiện nguyện viên của hội
Kỹ năng cần có:
 •  Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm
Phẩm chất cá nhân:
 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Minh bạch
 • Hòa đồng
 • Nhiệt tình
 

Thành viên ban nhân sự

Số lượng: 03 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Mô tả nhiệm vụ:
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Giám sát công việc của các thành viên
 • Chăm sóc, động viên thành viên về mặt tinh thần
 • Đề xuất khen thưởng
 • Quản lý danh sách hội viên
 • Tổ chức các lớp đào tạo dành cho thành viên, đề xuất thành viên tham gia các lớp
 • kỹ năng phát triển bản thân dành cho thành viên của hội
 • Tham vấn, đề bạt thành viên hội
 • Tổ chức các event dành riêng cho thành viên và thiện nguyện viên của hội
Kỹ năng cần có:
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Phẩm chất cá nhân:

 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Minh bạch
 • Nhiệt tình
 
Vui lòng gửi RESUME và VỊ TRÍ bạn muốn ứng tuyển về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deadline:  10/04/2014

THÙ LAO LÀ GIÁ TRỊ BẠN NHẬN THÊM TRONG HÀNH TRANG CUỘC SỐNG:

 • Tham gia công tác xã hội là cơ hội cho bạn nuôi dưỡng tâm hồn mãi mãi xanh tươi và tĩnh lặng, là nơi làm giàu trái tim nhân ái bạn bằng tình yêu thương cuộc sống
 • Mở rộng networking, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội làm quen với rất nhiều nhân tài của hội
 • Được tham gia các lớp xây dựng năng lực do các đối tác tổ chức
 • Được tham gia các lớp đào tạo dành riêng cho ban điều hành hội và các lớp kỹ năng mềm dành cho thành viên hội
 • Có nhiều cơ hội bổ sung kiến thức thực tế
 • Là một phần không thể thiếu nếu bạn dự tính apply chương trình MBA của nước ngoài
 • Đây là môi trường cho bạn tập luyện các kỹ năng mềm như: giao tiếp, quản lý, tổ chức event, xây dựng networking...
 • Được tham gia các event dành riêng cho thành viên Nốt Lặng
 

CẢM ƠN CHÂN TÌNH CỦA BẠN DÀNH CHO NỐT LẶNG

 

Tuyển thành viên Ban ngoại giao

Trưởng ban ngoại giao

Số lượng: 01 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Mô tả nhiệm vụ:
 • Điều hành, quản lý thành viên của ban và team PR - Marketing
 • Lập kế hoạch gây quỹ và giám sát kế hoạch cho các chương trình
 • Chịu trách nhiệm truyền thông + PR cho chương trình
 • Phát ngôn chính thức cho hội, chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin của hội đặc biệt là về phía chính quyền
 • Phối hợp với các tổ chức khác để cùng thực hiện chương trình, dự án về cộng đồng
 • Lên kế hoạch chăm sóc thiện nguyện viên và chăm sóc MTQ như chăm sóc khách hàng cho công ty
Yêu cầu riêng:
 • Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ, bắt buộc phải biết anh văn
 • Giỏi giao tiếp
 • Phong cách chuyên nghiệp
 • Có ngoại hình 
 • Có kinh nghiệm gây quỹ
 • Có kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng lập kế hoạch tốt
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc tốt
 • Phẩm chất cá nhân:
 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Minh bạch
 • Nhiệt tình

Thành viên ban ngoại giao

Số lượng: 10 người
Mô tả nhiệm vụ:
 • Thực hiện kế hoạch gây quỹ cho các chương trình
 • Truyền thông + PR các chương trình của hội
 •  Phối hợp với các tổ chức khác để cùng thực hiện chương trình, dự án về cộng đồng
 • Chăm sóc thiện nguyện viên và chăm sóc MTQ như chăm sóc khách hàng cho công ty
Yêu cầu riêng:
 • Ưu tiên thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ
 • Giỏi giao tiếp
 • Phong cách chuyên nghiệp
 • Ưu tiên có ngoại hình
 • Có kinh nghiệm gây quỹ
Vui lòng gửi RESUME và VỊ TRÍ bạn muốn ứng tuyển về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deadline:  1004/2014

THÙ LAO LÀ GIÁ TRỊ BẠN NHẬN THÊM TRONG HÀNH TRANG CUỘC SỐNG:

 • Tham gia công tác xã hội là cơ hội cho bạn nuôi dưỡng tâm hồn mãi mãi xanh tươi và tĩnh lặng, là nơi làm giàu trái tim nhân ái bạn bằng tình yêu thương cuộc sống
 • Mở rộng networking, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội làm quen với rất nhiều nhân tài của hội
 • Được tham gia các lớp xây dựng năng lực do các đối tác tổ chức
 • Được tham gia các lớp đào tạo dành riêng cho ban điều hành hội và các lớp kỹ năng mềm dành cho thành viên hội
 • Có nhiều cơ hội bổ sung kiến thức thực tế
 • Là một phần không thể thiếu nếu bạn dự tính apply chương trình MBA của nước ngoài
 • Đây là môi trường cho bạn tập luyện các kỹ năng mềm như: giao tiếp, quản lý, tổ chức event, xây dựng networking...
 • Được tham gia các event dành riêng cho thành viên Nốt Lặng
 

CẢM ƠN CHÂN TÌNH CỦA BẠN DÀNH CHO NỐT LẶNG

 

Tuyển thành viên Ban PR

Yêu cầu chung:

 • Nhiệt tình
 • Sáng tạo
 • Có trách nhiệm
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
 • Hòa đồng
Thời gian làm việc: Làm việc theo từng chương trình của hội (1 năm chúng ta có 4 – 5 chương trình). Sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Nhóm viết bài PR cho chương trình

Số lượng: 5 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Nhiệm vụ: 
 • Viết bài cho website, fanpage, thư ngỏ, thư cảm ơn, thư mời, nội dung brochure… 
 • Phụ trách về hình ảnh, thông tin của hội trên các phương tiện truyền thông (website, báo chí, mạng xã hội…)
Yêu cầu riêng:
 • Khả năng viết bài tốt
 • Có kinh nghiệm viết bài về các hoạt động công tác xã hội

Nhóm chụp hình, quay phim

Số lượng: 5 người
Nhiệm vụ: 
 • Chiệu trách nhiệm về hình ảnh, clip cho các hoạt động của hội.
Yêu cầu riêng:
 • Mọi đối tượng có đam mê với nhiếp ảnh.
 • Đối tượng được khuyến khích:
 • Có máy chụp hình chuyên nghiệp
Vui lòng gửi RESUME và VỊ TRÍ bạn muốn ứng tuyển về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deadline:  10/04/2014

THÙ LAO LÀ GIÁ TRỊ BẠN NHẬN THÊM TRONG HÀNH TRANG CUỘC SỐNG:

 • Tham gia công tác xã hội là cơ hội cho bạn nuôi dưỡng tâm hồn mãi mãi xanh tươi và tĩnh lặng, là nơi làm giàu trái tim nhân ái bạn bằng tình yêu thương cuộc sống
 • Mở rộng networking, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội làm quen với rất nhiều nhân tài của hội
 • Được tham gia các lớp xây dựng năng lực do các đối tác tổ chức
 • Được tham gia các lớp đào tạo dành riêng cho ban điều hành hội và các lớp kỹ năng mềm dành cho thành viên hội
 • Có nhiều cơ hội bổ sung kiến thức thực tế
 • Là một phần không thể thiếu nếu bạn dự tính apply chương trình MBA của nước ngoài
 • Đây là môi trường cho bạn tập luyện các kỹ năng mềm như: giao tiếp, quản lý, tổ chức event, xây dựng networking...
 • Được tham gia các event dành riêng cho thành viên Nốt Lặng
 

CẢM ƠN CHÂN TÌNH CỦA BẠN DÀNH CHO NỐT LẶNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

 

Ngày 12.01.2014: Chương trình "GALA SALES" 

Ngày 23.3.2014: Chương trình "GIAI ĐIỆU SẺ CHIA" lần 16

Ngày 18.05.2014: Chương trình "DẠ TIỆC SẺ CHIA" lần 3

Ngày 30.08.2014: Chương trình "ƯƠM MẦM NHỮNG ƯỚC MƠ XANH" năm 2014

Ngày 21.12.2014: Chương trình "GIAI ĐIỆU SẺ CHIA" lần 17

 

Trân trọng,

Ban điều hành hội từ thiện Nốt Lặng

 

 

 

THÔNG BÁO HỌP MẶT BÁO CÁO KẾ HOẠCH NĂM 2014

Thời gian: 2:00 PM thứ 7 ngày 22.02.2014
Địa điểm: 201 Nguyễn Văn Thủ, Q1, TP. HCM
 
Các trưởng team, trưởng ban, trưởng dự án, hội phó, hội trưởng, phó ban tuần này chuẩn bị kế hoạch 2014 nhé! Trung bình mỗi người có 10 phút để trình bày và 5 phút để thảo luận.
Đề nghị mọi người mang theo đồ ăn chống đói. 
 

Cụ thể: 

 1. Tiến Hùng - Huy Khánh: báo cáo tiến độ, kết quả ISO toàn bộ các quy trình của NL
 2. Huyền Vũ: kế hoạch tài chính của NL năm 2014
 3. Huy Khánh: kế hoạch GĐSC 17
 4. Tiến Hùng: kế hoạch Dạ tiệc Sẻ chia lần 3
 5. Hoàng Vân: ISO Ươm Mầm Những Ước Mơ Xanh, kế hoạch Ươm Mầm, timeline toàn bộ kế hoạch của hội năm 2014, định hướng phát triển hội năm 2014
 6. Ánh Vân - Ngọc Hải: kế hoạch PR cho năm 2014 tất cả các chương trình của hội và nhận diện thương hiệu hội
 7. Thu Sinh: kế hoạch tổ chức các event nội bộ cho thành viên
 8. Minh Nguyệt: báo cáo tồn quỹ NL
 9. Ngọc Quang: kế hoạch GĐCS 16
 10. Mai Thảo, Ngọc: kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự
 11. Nhật Vy - Hoàng Sơn: kế hoạch đội văn nghệ năm 2014
 12. Ngọc Duyên: kế hoạch chăm sóc MTQ năm 2014
Yêu cầu bản kế hoạch: mình gửi đính kèm mẫu (link Facebook)
 
Tất cả các kế hoạch đều gửi trước về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và cc cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nhé bà con
Deadline: 23h thứ 6 ngày 21 tháng 2 năm 2014
 
Cuộc họp này rất quan trọng cho hoạt động của hội năm 2014. Đề nghị tất cả các thành viên sắp xếp thời gian tham gia.
 
Thay mặt Ban tổ chức hội 
Hội trưởng
 
Võ Hoàng Vân